🎉🏥 Cena promocyjna: 49 zł za e-konsultację medyczną 💰🛍️
Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką: 65zł
PlusRecepta.pl » Polityka prywatności

Polityka prywatności

Jeżeli korzystasz z naszej platformy lub usług oferowanych za jej pośrednictwem, w tym e-konsultacji, zbieramy i przetwarzamy Twoje dane osobowe. Polityka prywatności opisuje zasady oraz cele przetwarzania tych danych osobowych, jak również zawiera informacje o plikach cookie i podobnych technologiach, które wykorzystujemy na platformie.

Prosimy, zapoznaj się z polityką prywatności, zanim skorzystasz z naszej platformy.

Pobierz politykę prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI 

 

 1. Definicje i ogólne informacje  

Jeżeli korzystasz z naszej platformy lub usług oferowanych za jej pośrednictwem, w tym e-konsultacji, zbieramy i przetwarzamy Twoje dane osobowePolityka prywatności opisuje zasady oraz cele przetwarzania tych danych osobowych, jak również zawiera informacje o plikach cookie i podobnych technologiach, które wykorzystujemy na platformie 

Poniższe pojęcia mają następujące znaczenie:  POJĘCIE 


WYJAŚNIENIE 


administrator lub my 

administrator to podmiot, który ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych, a także odpowiada m.in. za odpowiedni poziom ich ochrony oraz realizację praw osób, których te dane dotyczą.  

 

Administratorem Twoich danych osobowych pozyskiwanych w związku zkorzystaniem przez Ciebie z platformy lub usług oferowanych za jej pośrednictwem, w tym e-konsultacji, jesteśmy my, czyli: 

 

Klinika Super-Pharm sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Puławska 17, 02-515 Warszawa) 


dane osobowe  

wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (czyli żyjącym człowieku); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, m.in. na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość człowieka 


polityka prywatności 

ta polityka prywatności 


RODO 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 


platforma 

Platforma „PlusRecepta”, dostępna pod adresem www.plusrecepta.pl, umożliwiająca użytkownikom korzystanie z usług oferowanych za jej pośrednictwem, w tym ze świadczeń zdrowotnych (telemedycyna) takich jak  
e-konsultacje 


Ty lub użytkownik 

każdosoba fizyczna, która odwiedza platformę lub korzysta z usług oferowanych za jej pośrednictwem 

 

 1. Cele i podstawy przetwarzania przez nas danych osobowych  

 OBSZAR 


CEL I PODSTAWA PRZETWARZANIA 


KORZYSTANIE  
Z PLATFORMY (BEZ REJESTRACJI)  

Na platformie używamy plików cookies lub podobnych technologii. W związku z tym jako administrator przetwarzamy informacje, które mogą być uznane  
za dane osobowe (takie jak np. adres IPidentyfikatory internetowe, dane Twojego urządzeniadane dotyczące aktywności na platformie)Przetwarzamy te informacje w następujących celach:  

 • udostępnianiu Ci platformy – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);  

 • analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności oraz preferencji użytkowników odwiedzających platformęw celu poprawy stosowanych przez nas funkcjonalności i naszych usług wzwiązku z Twoją zgodą na użycie analitycznych i statystycznych plików cookie lub podobnych technologii. 
    

Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz w dalszej części polityki prywatności. 

 

Twoją aktywność w ramach platformy rejestrujemy tzw. logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach, które dotyczą naszego systemu IT/naszej platformy). Zebrane w logach informacje mogą obejmować informacje będące danymi osobowymi (np. adres IP, dane Twojego urządzenia). Informacje te przetwarzamy przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem naszych usług za pośrednictwem platformy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Przetwarzamy je również w celach technicznych, administracyjnych (np. wykrywanie błędów) i na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa naszego systemu IT/platformy (np. wykrywanie ataków sieciowych) oraz zarządzania tym systemem/platformą, a także w celach analitycznych i statystycznych – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na zapewnieniu prawidłowego działania platformy i jej ulepszaniu oraz ochronie naszych interesów gospodarczych. 


FORMULARZ KONTAKTOWY  

Zapewniamy możliwość skontaktowania się z nami za pomocą elektronicznego formularza kontaktowego udostępnionego na platformieKorzystając z tego formularza zostaniesz poproszony/-a o podanie wymaganych danych osobowych (np. imię nazwisko, adres e-mail). Powyższe dane są niezbędne do przyjęcia  
i obsługi zapytania oraz umożliwiają nam nawiązanie kontaktu z Tobą. Dane podajesz dobrowolnie, ale wysłanie zapytania bez podania tych danych nie jest możliwe. celu ułatwienia kontaktu i obsługi zapytania możesz dobrowolnie podać nam także inne dane osobowe (np. swój numer telefonu). 

 

Dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym przetwarzamy w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi zapytania. Podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający  
na udzieleniu odpowiedzi i zapewnieniu wsparcia użytkownikówJeżeli  
w formularzu podasz z własnej inicjatywy informacje o Twoim stanie zdrowia, podstawą prawną przetwarzania takich danych jest Twoja dobrowolna i wyraźna zgoda (art. 9 ust. 2 lit. a RODO). 

 

W niektórych przypadkach (np. jeśli zgłosisz reklamację), dane zawarte w formularzu reklamacyjnym możemy przetwarzać również w celu ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami. Podstawą przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie naszych praw i interesów majątkowych oraz rozwiązaniu ewentualnego sporu z Tobą, a także udzieleniu Ci odpowiedzi na reklamację. 

 

Narzędzie reCAPTCHA  

W serwisie (przy formularzu kontaktowym) używamy narzędzia reCAPTCHA dostarczanego przez firmę Google Ireland Limited. Służy ono do rozpoznawania sztucznego ruchu na naszych stronach i ochrony przed złośliwymi działaniami robotów internetowe oraz spamem. Narzędzie to polega na wyświetleniu prośby  
o wykonanie prostego testu potwierdzającego, że jesteś człowiekiem, a nie robotem/komputerem. W związku z tym firma Google pozyskuje i analizuje również dane o Twoim sprzęcie i oprogramowaniu (np. dane Twojego urządzenia  
i przeglądarki).  

 

Narzędzie reCAPTCHA jest dla nas niezbędne do zapewnienia prawidłowego działania i bezpieczeństwa platformy. Nie trafiają do nas żadne dane, w tym dane osobowe, związane z użyciem Google reCAPTCHA. Informacje zebrane w związku z wykorzystywaniem usługi reCAPTCHA są wykorzystywane przez firmę Google do dostarczania, utrzymywania i ulepszania reCAPTCHA oraz do ogólnych celów bezpieczeństwa.  

 

Politykę prywatności firmy Google Ireland Limited (Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia) znajdziesz na stronie: https://policies.google.com/privacy. 


REJESTRACJA IPROWADZENIE KONTA 

Zakładając konto na platformie zawierasz z nami umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną. W tym celu zostaniesz poproszony/-a o podanie, za pośrednictwem formularza elektronicznego, swoich danych osobowych oznaczonych jako „wymagane” (takich jak Twoje imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, płeć, adres e-mail, numer telefonu). Dane te są niezbędne do założenia, prowadzenia i obsługi konta na platformiePodanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości rejestracji i utworzenia konta na platformie 

Dane osobowe przetwarzamy w celu: 

 • zawarcia i realizacji umowy dotyczącej prowadzenia Twojego konta klienta  
  na platformie i umożliwiania Ci korzystania ze świadczeń zdrowotnych (np.  
  e-konsultacji) – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność przetwarzania do zawarcia umowy (na Twój wniosek) i jej wykonania (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 

 • ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami (np. jeśli zgłosisz do nas roszczenie – np. w ramach reklamacji) – podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na obsłudze roszczeń i ochronie naszego interesu gospodarczego.  


KORZYSTANIE ZEŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH (TELEMEDYCYNA) 

Jeżeli skorzystasz z oferowanych na platformie świadczeń zdrowotnych (telemedycyna), takich jak e-konsultacje, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe (w tym dane podane przez Ciebie podczas rejestracji)W tym celu musisz wypełnić formularz oraz ankietę medyczną dostępną na platformieMożesz również przesłać nam za pośrednictwem platformy posiadaną przez Ciebie dokumentację medyczną lub dostarczyć dodatkowe informacje dotyczące stanu zdrowia, przyjmowanych leków, historii choroby itd. za pomocą narzędzi komunikacji,  
z których korzystamy w ramach platformy 

 

Podane przez Ciebie dane osobowe, w tym dane dotyczące zdrowia, będziemy przetwarzać w następujących celach: 

 • ustalenia Twojej tożsamości, co jest wymagane przez przepisy prawa, zwłaszcza ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta i ustawę  
  o systemie informacji w ochronie zdrowia – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest nasz obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 

 • realizacji świadczenia zdrowotnegow tym zwłaszcza wykonania konsultacji medycznej (e-konsultacja)jak również wystawienia lub odmowy wystawienia  
  e-recepty (jeśli dotyczy) przesłania kodu do e-recepty – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność przetwarzania do zawarcia umowy (na Twój wniosek) i jej wykonania (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w przypadku danych osobowych dotyczących zdrowia (lub innych szczególnych kategorii danych, chronionych na podstawie art. 9 RODO), podstawą prawną przetwarzania jest art. 9 ust. 2 lit. h RODO („przetwarzanie jest niezbędne do celów (…) diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej (…), leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej (…) na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego lub zgodnie z umową z pracownikiem służby zdrowia”) w związku zprzepisami ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawy o działalności leczniczej, ustawy o zawodach lekarza ilekarza dentysty oraz innych ustaw regulujących wykonywanie zawodów medycznych i działalności leczniczej; 

 • utworzenia, prowadzenia, przechowywania i ewentualnego udostępniania uprawnionym osobom lub podmiotom Twojej dokumentacji medycznej – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 9 ust. 2 lit. h RODO („przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej (…), diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej (…), leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej (…) na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego lub zgodnie z umową z pracownikiem służby zdrowia”) w związku z przepisami ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz innych ustaw regulujących wykonywanie zawodów medycznych i działalności leczniczej; 

 • realizacji ciążących na nas obowiązków prawnych w związku z otrzymaniem  
  od Ciebie płatności za świadczenie zdrowotne, wynikających przede wszystkim  
  przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości oraz przepisów ustawy o działalności leczniczej dotyczących wystawiania rachunków za odpłatne świadczenie zdrowotne – podstawą prawną przetwarzania jest nasz obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 

 • realizacji ciążących na nas innych obowiązków prawnych związanych  
  z prowadzeniem przez nas działalności leczniczej – podstawą prawną przetwarzania jest nasz obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),  
  a w przypadku danych osobowych dotyczących zdrowia (lub innych szczególnych kategorii danych, chronionych na podstawie art. 9 RODO), podstawą prawną przetwarzania jest art. 9 ust. 2 lit. h RODO („przetwarzanie jest niezbędne do celów (…) diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej (…), leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej (…) na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego lub zgodnie z umową z pracownikiem służby zdrowia”) lub w niektórych przypadkach art. 9 ust. 2 lit. i RODO („przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi lub zapewnienie wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa opieki zdrowotnej oraz produktów leczniczych lub wyrobów medycznych, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego (…)”), związku z przepisami ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawy o działalności leczniczej, ustawy ozawodach lekarza i lekarza dentysty oraz innych ustaw regulujących wykonywanie zawodów medycznych i działalności leczniczej; 

 • ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami (np. w związku z reklamacją) – podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a w przypadku danych dotyczących zdrowia lub innych szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9 RODO – art. 9 ust. 2 lit. f RODO), polegający na obsłudze roszczeń, dążeniu do zakończenia sporu i ochronie naszego interesu gospodarczego. 


ANKIETA SATYSFAKCJI  

Jeżeli skorzystasz z oferowanych na platformie usług, w tym e-konsultacji, możemy poprosić Cię o wypełnienie krótkiej ankiety dotyczącej badania satysfakcji osób korzystających z naszych usług. Ankieta ta pozwoli nam ocenić poziom zadowolenia Klientów/Pacjentów oferowanych przez nas usług, jak również jakość naszej obsługi. Uzupełnienie ankiety jest całkowicie dobrowolne.  

 

W celu opracowania i przeprowadzenia ankiety będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w niezbędnym zakresie (np. adres e-mail). Podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)polegający na dążeniu do utrzymywania wysokiej jakości usług wysokich standardów obsługi Klientów/pacjentów. 


PROFIL FIRMOWY W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH  

Możemy prowadzić nasze profile firmowe w serwisach społecznościowych (np. nasz profil firmowy Plus Recepta na Facebooku –  https://www.facebook.com/plusrecepta)Jeśli jesteś użytkownikiem danego serwisu społecznościowego i odwiedzasz nasz profilobserwujesz go lub publikujesz na nim jakieś treści (np. w ramach komentarzy), bądź w inny sposób wchodzisz w interakcję z naszym profilem firmowym, to będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe. Zakres danych, to dane, które sam/-a nam podasz, ale również dane pozyskane od operatora danego serwisu społecznościowego (np. w przypadku Facebook operatorem jest Meta Platforms Ireland Limited), w tym dane obejmujące np. Twój identyfikator, imię i nazwisko, zdjęcie profilowe/awatar oraz treść komentarzy publikowanych w ramach naszego profilu. Podanie danych jest dobrowolne, ale bez ich podania nie można skorzystać z niektórych funkcjonalności (np. dodać komentarz). 

 

Niezależnie od nas operator danej platformy internetowej przetwarza dane osobowe w celu świadczenia Ci usług tej platformy, zgodnie z zasadami i warunkami danej platformy. 

 

Dane osobowe w powyższym zakresie przetwarzamy w celach, których realizacja jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegających na: 

 • prowadzeniu profilu w serwisie społecznościowym, na zasadach określonych przez operatora tego serwisu; 

 • informowaniu za pośrednictwem naszego profilu prowadzonej przez nas działalności; 

 • analizie i udzielaniu odpowiedzi na komentarze publikowane przez użytkowników w ramach naszego profilu 

 • budowaniu i umacnianiu relacji z potencjalnymi i obecnymi klientamiw ramach komunikacji za pośrednictwem serwisu społecznościowego; 

 • prowadzeniu analiz i statystyk dotyczących funkcjonowania, popularności oraz sposobu korzystania z naszego profilu; 

 • ustaleniu, dochodzeniu oraz obronie przed ewentualnymi roszczeniami dotyczącymi korzystania z profilu. 

 

Współadministrowanie z Meta Platforms Ireland Limited 

Jeśli korzystasz z naszego profilu (strony firmowej) w serwisie Facebook lub z treści  z nim powiązanychjesteśmy wspólnymi administratorami Twoich danych osobowych wraz z Meta Platforms Ireland Limited (Serpentine Avenue, Block J, Dublin 4, Irlandia – dalej „Meta Platforms Irelandw odniesieniu do przetwarzania danych w zdarzeniach dla celów statystyk strony (dane na potrzeby statystyk). Współadministrowanie obejmuje zbiorczą analizę danych w celu wyświetlania statystyk aktywności użytkowników naszego profilu.  

Zakres odpowiedzialności Meta Platforms Ireland za przetwarzanie Twoich danych we wskazanych celach są następujące: 

 • posiadanie podstawy prawnej dla przetwarzania danych na potrzeby statystyk strony; 

 • zapewnienie realizacji praw osób, których dane dotyczą; 

 • zgłaszanie naruszeń do organu nadzorczego oraz zawiadamianie, osób których dotyczyło naruszenie o zdarzeniu; 

 • zapewnienie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa Twoich danych. 

Zakres naszej odpowiedzialności za przetwarzanie Twoich danych: 

 • posiadanie podstawy prawnej do przetwarzania danych na potrzeby statystyk; 

 • zrealizowanie obowiązków informacyjnych w zakresie realizowanych przez nas celów przetwarzania. 

Głównym organem nadzorczym w zakresie wspólnego przetwarzania danych jest irlandzka Komisja ds. ochrony danych. Szczegółowe informacje dotyczące wzajemnych uzgodnień pomiędzy administratorami są dostępne na stronie: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum. 

Zasady przetwarzania Twoich danych osobowych przez Meta Platforms Ireland są dostępne na stronie: https://www.facebook.com/privacy/explanation. 


MARKETING  

Działania marketingowe prowadzimy z uwzględnieniem obowiązujących nas regulacji prawnych, w tym z poszanowaniem dla ograniczeń lub zakazów reklamy  
i promocji. Nie wykorzystujemy do celów marketingowych Twoich danych dotyczących zdrowia ani innych danych wrażliwych (szczególnych kategorii danych w rozumieniu art. 9 RODO). 

 

Przesyłanie treści marketingowych 

Podczas korzystania z platformy możesz opcjonalnie zgodzić się na otrzymywanie od nas, za pośrednictwem wybranego przez Ciebie kanału komunikacji (np. e-mail, SMS lub podobnych środków komunikacji elektronicznej) naszych ofertinformacji  
promocjach, nowości i podobnych treści marketingowych dotyczących platformy  
i naszej działalności. Podstawą prawną przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)Otrzymywane przez Ciebie treści mogą być do Ciebie dopasowane (np. na podstawie Twojej miejscowości, płci lub grupy wiekowej), ale w tym celu nie są wykorzystywane Twoje dane wrażliwe (np. dotyczące zdrowia). 

Marketing internetowy 

Możemy również – w granicach dopuszczonych przez przepisy prawa – informować o naszej działalności z wykorzystaniem narzędzi marketingu internetowego (np. banery na innych stronach)W tym celu możemy wykorzystywać informacje zebrane w związku z korzystaniem przez Ciebie z naszej platformy (np. informacja o tym, że jesteś klientem może posłużyć nam do optymalizacji naszych kampanii informacyjnych w Internecie; nie używamy jednak w tym celu Twoich danych wrażliwych, takich jak np. dane dotyczące zdrowia). Podstawą prawną takiego przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes, jakim jest informowanie  
o naszej działalności i naszych usługach (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).  

Korzystamy z usług partnerów marketingowych, takich jak Google, Microsoft czy Meta (Facebook) w celu wyświetlania Ci naszych kampanii dopasowanych na podstawie informacji zebranych podczas korzystania przez Ciebie z platformy, m.in. przez pliki cookies, jeśli zgodziłeś/- się na ich użycie. Podstawą takiego przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Więcej informacji na ten temat znajdziesz w części polityki prywatności dotyczącej plików cookies  

Niestandardowe grupy odbiorców 

Możemy kierować nasze kampanie na platformach społecznościowych (np. Facebook) lub u dostawców usług platformowych takich jak Google do określonego grona odbiorców (tzw. niestandardowe grupy odbiorców – custom audience). W tym celu wykorzystujemy różne technologie, takie jak np. piksel śledzący, gromadzenie informacji o aktywności użytkowników na naszym profilu (stronie firmowej) na platformie społecznościowej lub przekazujemy operatorowi danej platformy (np. firmie Meta) zabezpieczony plik z niektórymi danymi naszych użytkowników. Zawiera on m.in. adresy e-mail lub numery telefonu, dzięki którym operator platformy taki jak np. Meta może zidentyfikować Cię jako użytkownika naszej platformy (dopasowanie danych). Przykładowo, jeśli chcemy wyświetlić na Facebooku nasze kampanie osobom, które są już naszymi klientami, to przekazujemy operatorowi Facebooka (firmie Meta) zabezpieczoną listę z niezbędnymi danymi; jeśli nasi klienci są użytkownikami Facebooka, to wyświetli im się nasza kampania. Na tej samej zasadzie możemy wykluczyć wszystkich lub niektórych naszych klientów z grona adresatów kampaniiPrzekazywane dane osobowe są odpowiednio zabezpieczone.  

 

Meta (Facebook) 

W ramach platformy korzystamy z narzędzi oferowanych przez firmę Meta Platforms Ireland Ltd, takich jak piksel Meta czy analiza zdarzeń w aplikacji mobilnej i serwisie. Przykładowo, gdy odwiedzasz platformę, piksel Meta wysyła do firmy Meta informację o tym. Dzięki temu możemy lepiej dopasować nasze kampanie na platformie Facebook i sprawdzać ich skuteczność. Pozwala to nam również uzyskiwać od Meta analizy i pomiary dotyczące naszych produktów i usług. 

Za proces gromadzenia i przetwarzania danych odpowiadamy wspólnie z firmą Meta Platforms Ireland Limited (współadministrowanie). Obejmuje to następujące cele: 

 • tworzenie zindywidualizowanych lub odpowiednich reklam oraz ich optymalizacja. 

 

Współadministrowanie nie dotyczy następujących procesów: 

 • procesy, który odbywają się po zebraniu i przesłaniu danych do Meta (odpowiada wyłącznie Meta); 

 • przygotowywanie raportów i analiz w formie zagregowanej i zanonimizowanej jest realizowane dla nas przez firmę Meta jako tzw. podmiot przetwarzający, a więc podlega naszej odpowiedzialności. 

Zawarliśmy z firmą Meta umowę o współadministrowaniu, z którą możesz zapoznać się tutaj: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Umowa ta określa odpowiednie obowiązki w zakresie wypełniania zobowiązań wynikających z RODO w odniesieniu do współadministrowania.   

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przy współpracy z firmą Meta znajdziesz w Regulaminie korzystania z narzędzi biznesowych firmy Meta dostępnym tutaj: https://www.facebook.com/legal/terms/businesstools. 

Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Meta Platforms Ireland Limited (w tym podstawie prawnej przetwarzania i wykonaniu Twoich praw wobec firmy Meta) znajdziesz pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy 

 

 1. Pliki cookie oraz podobne technologie  

Na naszej platformie używamy plików cookie oraz możemy używać innych podobnie działających technologii  
i narzędzi, które są zapisywane na urządzeniu użytkownika i pozwalają nam lub innym podmiotom, z którymi współpracujemy gromadzić informacje (np. piksele śledzące, lokalne pliki danych, znaczniki), które dla uproszczenia nazywamy zbiorczo „pliki cookie”. 

Pliki cookie to małe pliki tekstowe zapisywane i przechowywane na Twoim urządzeniu (np. w pamięci komputera czy smartfona). Pozwalają one m.in. rozpoznać Twoje urządzenie i prawidłowo wyświetlić stronę internetową  
(w tym dostosować ją do preferencji użytkownika), a także gromadzić różne informacje związane z przeglądaniem platformy przez użytkownika. Pliki cookie zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej (domeny), z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz unikalny identyfikator. 

Pliki cookie realizują różne funkcje. Niektóre z nich są ściśle niezbędne do prawidłowego działania platformy 
a inne zbierają informacje związane z korzystaniem przez Ciebie platformy, np. poprzez zapamiętywanie Twoich odwiedzin i dokonywanych w tym czasie czynności.  

Używamy plików cookie i podobnych technologii przede wszystkim w celach: 

 • uwierzytelniania Cię w ramach platformy (dzięki czemu możesz się zalogować i być zalogowany/-a); 

 • analitycznych i statystycznych – abyśmy mogli lepiej zrozumieć sposób korzystania z platformy przez użytkowników, co pozwala nam udoskonalać platformę i świadczyć lepsze usługi; 

 • marketingowych (np. w związku z gromadzeniem informacji na potrzeby kampanii internetowych). 

Informacje zebrane przez pliki cookie zazwyczaj nie pozwalają bezpośrednio na zidentyfikowanie Twojej tożsamości. Z naszej perspektywy informacje, które pozyskujemy dzięki plikom cookie to dane anonimowe. Jednak w niektórych przypadkach, zwłaszcza w połączeniu z innymi informacjami, pliki cookie potencjalnie umożliwiają zidentyfikowanie konkretnej osoby (np. adres IP w połączeniu z identyfikatorem pliku cookie  
i informacjami posiadanymi przez zewnętrznych dostawców, z których korzystamy)Chcemy stosować transparentne i nastawione na prywatność podejście do plików cookie, dlatego w naszej polityce prywatności  
z ostrożności przyjmujemy, że ich użycie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych. 

Pliki cookie mają różne okresy aktywności, po upływie których są automatycznie usuwane (wygasają) – chyba że wcześniej sam/-a je usunieszNiektóre pliki cookie mają charakter tymczasowy (tzw. cookies sesyjne, które są zapisywane tylko na czas Twojej sesji na platformie lub nieco dłużej – np. kilkanaście minut) i są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki lub wylogowaniu z platformy. Inne pliki cookie (np. Google Analytics, cookie dotyczący wyświetlania komunikatu o plikach cookie) są przechowywane dłużej (np. przez kilka miesięcy, a nawet lat) i mogą być usunięte np. poprzez ustawienia przeglądarki.  

Niektóre pliki cookie pochodzą z naszej domeny (tzw. własne cookies – first party), a inne pochodzą  
z zewnętrznych serwerów  są zapisywane przez podmioty trzecie (np. dostawców usług, z których korzystamy – tzw. zewnętrzne cookies – third party).  

 1. Cookies niezbędne 

Część plików cookie jest konieczna do prawidłowego i bezpiecznego działania platformy. W związku z tym, zgodnie z przepisami prawa (art. 173 ust. 3 ustawy Prawo telekomunikacyjne), ich użycie nie wymaga Twojej zgody. 

 1. Cookies analityczne i statystyczne 

W ramach platformy korzystamy z usług innych firm świadczących dla nas usługi analityczne istatystyczne (np. Google Analytics)W tym celu używany własnych cookies (first party) lub zewnętrznych cookies (dostarczanych przez zewnętrznych dostawców), które pozwalają monitorować – na potrzeby analiz  
i statystyk – w jaki sposób korzystasz z platformy oraz jakie strony przeglądasz w ramach platformy. Pozwalają one również analizować dane o ruchu na stronach platformy, adres IP i MAC, ogólne dane geograficzne, rodzaj przeglądarki i urządzenia, z którego łączysz się z platformą, informacje o dostawcy Internetu oraz informacje  
o działaniach podejmowanych przez Ciebie w ramach platformy (analityka). Umożliwia nam to tworzyć ogólne raporty i statystyki, aby ulepszać platformę i usuwać ewentualne błędy.  

Google Analytics 

Google Analytics nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Ciebie ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Niezależnie od wymogu zgody na użycie cookies analitycznych i statystycznych  
(o czym piszemy poniżej), zapisywanie cookies Google Analytics można również wyłączyć poprzez odpowiednie ustawienie przeglądarki internetowej. Gromadzenie i przetwarzanie przez Google Analytics danych pozyskiwanych przez cookies może być ponadto zablokowane poprzez pobranie i zainstalowanie specjalnej wtyczki do przeglądarki dostępnej pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/. Więcej informacji o Google Analytics można znaleźć pod adresem: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl oraz w polityce prywatności Google: www.google.com/policies/privacy/partners/. 

 1. Cookies marketingowe 

Marketingowe pliki cookie umożliwiają wyświetlanie treści marketingowych (np. informacji o działalności), które są dopasowane do użytkowników (na podstawie m.in. informacji o wizycie na naszej platformiestronach przeglądanych na naszej platformie i klikniętych linkach). Służą one m.in. do dopasowania treści marketingowych  
w Internecie, a także do wyświetlania treści marketingowych poza naszą platformą oraz do prowadzenia statystyk marketingowych. Informacje zebrane przez te cookies mogą być przekazywane innym firmom, które oferują swoje sieci reklamowe lub narzędzia do prowadzenia kampanii marketingowych (np. Microsoft, Meta, Google). 

Wszelkie działania marketingowe, które prowadzimy, podejmujemy przestrzegając ograniczeń i zakazów dotyczących reklamy, które odnoszą się do platformy.   

 1. Zgoda na wykorzystywanie plików cookie 

Wykorzystywanie plików cookie wymaga uzyskania przez nas Twojej zgody (za wyjątkiem tzw. cookies ściśle niezbędnych, o których piszemy powyżej). Na platformie wyświetlamy komunikat informujący o korzystaniu przez nas z plików cookie. W tym komunikacie możesz zgodzić się na użycie plików cookie we wskazanych tam celach albo odmówić takiej zgody. Jeśli odmówisz zgody, możemy używać tylko plików cookie ściśle niezbędnych  
do funkcjonowania platformy – do użycia tych plików cookie nie jest potrzebna Twoja zgoda, ponieważ bez nich platforma nie będzie działała prawidłowo (art. 173 ust. 3 ustawy Prawo telekomunikacyjne).  

W przypadku, gdy w ramach użycia plików cookie wymagających zgody (dotyczy to cookies innych niż niezbędne – np. analitycznych, marketingowych) dochodzi do przetwarzania danych osobowych, podstawą takiego przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dalsze przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych, zebranych pierwotnie dzięki plikom cookie, może odbywać się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO – np. marketing produktów lub usług, tworzenie statystyk  
i analiz), zgodnie z tym co opisaliśmy w poprzednich rozdziałach polityki prywatności 

W przypadku plików cookie zewnętrznych, Twoja zgoda na użycie takiego pliku oznacza również zgodę na to, że Twoje dane, pozyskiwane dzięki takiemu plikowi cookie, trafią do zewnętrznego dostawcy (innej firmy).  

Zgodę na wykorzystanie plików cookie możesz wycofać w dowolnym momencie, np. korzystając z ustawień plików cookie w „okienku” dotyczącym tych plików, wyświetlanym na interfejsie naszej platformy lub za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Możesz też ustawić w swojej przeglądarce automatyczne blokowanie wszystkich lub niektórych plików cookie. Szczegółowe informacje na temat funkcjonalności i ustawień przeglądarki znajdziesz w jej dokumentacji.  

Zwracamy uwagę, że w razie zablokowania niezbędnych plików cookieplatforma – ze względów technicznych – nie będzie funkcjonować prawidłowo.  

 1. Lista plików cookie wykorzystywanych w ramach platformy 

 NAZWA 


KATEGORIA 


RODZAJ I DOMENA 


OKRES AKTYWNOŚCI 


INFORMACJA 


plusrecepta_session 

niezbędny 

własny (first party) 

plusrecepta.pl 

2 godziny 

Ten plik cookie jest używany przez nas do zapewnienia funkcjonalności systemu/platformy. 


XSRF-TOKEN 

niezbędny 

własny (first party) 

plusrecepta.pl 

2 godziny 

Używamy tego cookie dla celów bezpieczeństwa na potrzeby narzędzia Wix (dostarczanego przez Wix.com Inc. (USA) i Wix.com Ltd (Izrael), polityka prywatności: 


cookieyes-consent 

 

niezbędny 

własny (first party) 

plusrecepta.pl 

rok 

Używamy tego cookie na potrzeby narzędzia CookieYes (dostarczanego przez CookieYes Limited (Wielka Brytania), https://www.cookieyes.com/privacy-policy/), w celu zapamiętania preferencji zgody użytkowników, aby ich preferencje były respektowane podczas kolejnych wizyt na  witrynie. Nie zbiera on ani nie przechowuje żadnych danych bezpośrednio identyfikujących osoby odwiedzające witrynę. 


wpEmojiSettingsSupports 

niezbędny 

własny (first party) 

plusrecepta.pl 

sesja 

Narzędzie WordPress wykorzystuje ten cookie, gdy użytkownik wchodzi w interakcję z emoji w witrynie WordPress. Pomaga określić, czy przeglądarka użytkownika może poprawnie wyświetlać emoji. 


_gcl_au 

 

analityczny / marketingowy 

własny (first party) 

plusrecepta.pl 

miesiące 

Używamy tego cookie w związku z korzystaniem z usług marketingowych Google (w tym narzędzia Google Tag Manager) dostarczanych przez Google Ireland Limited (Irlandia). Ten cookie służy do mierzenia i sprawdzania skuteczność reklamowej witryn korzystających z usług marketingowych Google. 

 

Dostawca: Google Ireland Limited (Irlandia) 

Polityka prywatności: 


_ga_* 

 

analityczny 

własny (first party) 

plusrecepta.pl 

1 rok 1 miesiąc 4 dni 

Związany z użyciem przez nas usługi Google Analytics dostarczanej przez Google Ireland Limited, (Irlandia)polityka prywatności. Służy do przechowywania i liczenia odsłon strony. 

Dostawca: Google Ireland Limited (Irlandia) 

Polityka prywatności: 


_ga 

analityczny 

własny (first party) 

plusrecepta.pl 

rok 1 miesiąc 4 dni 

Związany z użyciem przez nas usługi Google Analytics (dostarczanej przez Google Ireland Limited (Irlandia)). Służy do zebrania danych dotyczących odwiedzających, sesji i kampanii oraz śledzenia korzystania przez użytkowników z witryny na potrzeby raportu analitycznego. Cookie przechowuje informacje w sposób uniemożliwiający bezpośrednią identyfikację i przydziela użytkownikom losowo wygenerowany numer w celu identyfikacji. 

Dostawca: Google Ireland Limited (Irlandia) 

Polityka prywatności: 


_fbp 

marketingowy / analityczny 

własny (first party) 

plusrecepta.pl