🎉🏥 Cena promocyjna: 49 zł za e-konsultację medyczną 💰🛍️
Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką: 65zł
PlusRecepta.pl » Lista leków

Lista leków

Ręka ze stetoskopem

Leki

Odkryj naszą listę leków na e-receptę - zawiera ona informacje o lekach najczęściej przepisywanych na powszechne dolegliwości. Nie trać czasu na przeszukiwanie Internetu w poszukiwaniu informacji. Zaufaj naszym doświadczonym specjalistom medycznym, którzy starannie opracowali tę autorską listę. Wybierz po prostu z menu swoje objawy lub dolegliwość, a my zapewnimy Ci e-konsultację w tym zakresie i – jeśli są ku temu przesłanki – e-receptę.

Fizjologiczny roztwór chlorku sodu jest płynem zbliżonym pod względem ciśnienia osmotycznego i zawartości sodu do osocza krwi i płynu w przestrzeni zewnątrzkomórkowej. Występuje ścisły związek pomiędz...

Recepta
LEK

Wielkocząsteczkowy polimer glukozy o masie cząsteczkowej 40 000 stosowany w roztworach jako środek zwiększający objętość krwi krążącej. Podawany dożylnie krótkotrwale podnosi ciśnienie koloidoosmotycz...

Recepta
LEK

Cytostatyk z grupy antymetabolitów, fluorowana pochodna pirydyny. Zaburza biosyntezę kwasów nukleinowych i hamuje podział komórek. Po podaniu dożylnym ulega szybkiej dystrybucji w całym organizmie, a...

Recepta
LEK

Lek przeciwzakrzepowy - bezpośredni inhibitor trombiny. Eteksylan dabigatranu jest niskocząsteczkowym prolekiem pozbawionym działania farmakologicznego. Po podaniu doustnym eteksylan dabigatranu szybk...

Recepta
LEK

Długo działający analog insuliny ludzkiej o słabej rozpuszczalności w obojętnym pH. Rozpuszcza się całkowicie w kwaśnym pH roztworu do wstrzykiwań preparatu (pH 4). Po wstrzyknięciu do tkanki podskórn...

Recepta
LEK

Preparat do stosowania miejscowego o działaniu keratolitycznym. Kwas salicylowy działa keratolitycznie, zmiękcza i rozpulchnia zrogowaciały naskórek, ułatwiając jego złuszczanie. Kwas mlekowy jest śro...

Recepta
LEK

Makrocykliczny, polienowy antybiotyk przeciwgrzybiczy w postaci kompleksu fosfolipidowego o zmniejszonej nefrotoksyczności. Amfoterycyna B w zależności od stężenia działa grzybobójczo lub grzybostatyc...

Recepta
LEK

Lek przeciwpsychotyczny. Arypiprazol wykazuje skojarzone działanie częściowo agonistyczne w stosunku do receptora dopaminowego D2 i serotoninowego 5-HT1a oraz antagonistyczne w s...

Recepta
LEK

Lek przeciwpsychotyczny. Arypiprazol wykazuje skojarzone działanie częściowo agonistyczne w stosunku do receptora dopaminowego D2 i serotoninowego 5-HT1A oraz antagonistyczne w s...

Recepta
LEK

Lek przeciwpsychotyczny. Wykazuje silne powinowactwo do receptorów dopaminowych D2 i D3, serotoninowych 5HT1a i 5HT2a oraz umiarkowane powinowactwo do recep...

Recepta
LEK

Inhibitor biosyntezy androgenów. Octan abirateronu jest zamieniany in vivo do abirateronu. Abirateron wybiórczo hamuje aktywność enzymu CYP17 (o aktywności 17α-hydroksylazy i C17,20- liazy). En...

Recepta
LEK

Inhibitor biosyntezy androgenów. Octan abirateronu jest zamieniany in vivo do abirateronu. Abirateron wybiórczo hamuje aktywność enzymu CYP17 (o aktywności 17α-hydroksylazy i C17,20- liazy). En...

Recepta
LEK

Inhibitor biosyntezy androgenów. Octan abirateronu jest zamieniany in vivo do abirateronu. Abirateron wybiórczo hamuje aktywność enzymu CYP17 (o aktywności 17α-hydroksylazy i C17,20- liazy). En...

Recepta
LEK

Lek przeciwnowotworowy, taksan. Paklitaksel jest lekiem przeciwmikrotubulowym, promującym budowę mikrotubul z dimerów tubuliny i stabilizującym mikrotubule poprzez zapobieganie depolimeryzacji. W wyni...

Recepta
LEK

Kwas acetylosalicylowy hamuje aktywację płytek: hamuje płytkową cyklooksygenazę poprzez acetylację, co powoduje zatrzymanie syntezy tromboksanu A2, fizjologicznego czynnika aktywującego płytki krwi i...

Recepta
LEK

Erytropoetyna jest hormonem glikoproteinowym, wytwarzanym głównie przez nerki w odpowiedzi na niedotlenienie i jest kluczowym regulatorem wytwarzania RBC. Erytropoetyna bierze udział we wszystkich faz...

Recepta
LEK

Lek przeciwpadaczkowy o strukturze innej, niż pozostałe leki przeciwdrgawkowe. Uważa się, że mechanizm działania kwasu walproinowego polega na wzmocnieniu hamowania za pośrednictwem neuroprzekaźnika G...

Recepta
LEK

Kwas acetylosalicylowy jest nieodwracalnym inhibitorem cyklooksygenazy, enzymu powodującego syntezę prostaglandyn z kwasu arachidonowego. Mechanizm ten odpowiada za działanie przeciwzapalne, przeciwgo...

Recepta
LEK

Kwas acetylosalicylowy jest nieodwracalnym inhibitorem cyklooksygenazy, enzymu powodującego syntezę prostaglandyn z kwasu arachidonowego. Mechanizm ten odpowiada za działanie przeciwzapalne, przeciwgo...

Recepta
LEK

Kwas acetylosalicylowy należy do grupy NLPZ. Jest estrem kwasu salicylowego o właściwościach przeciwbólowych, przeciwzapalnych i przeciwgorączkowych. Najważniejszym działaniem kwasu acetylosalicyloweg...

Recepta
LEK

Kwas acetylosalicylowy jest nieodwracalnym inhibitorem cyklooksygenazy, enzymu powodującego syntezę prostaglandyn z kwasu arachidonowego. Mechanizm ten jest odpowiedzialny za działanie przeciwzapalne,...

Recepta
LEK

Immunoterapia alergenowa. Leczenie preparatem indukuje wzrost stężenia swoistych przeciwciał IgG4 swoistych dla roztoczy kurzu domowego oraz indukuje odpowiedź przeciwciał ogólnoustrojowych, które mog...

Recepta
LEK

Preparat złożony, połączenie sympatykomimetyku (pseudoefedryna) z lekiem przeciwhistaminowym (triprolidyna). Pseudoefedryna pobudza receptory α-adrenergiczne zlokalizowane w mięśniach gładkich tętnicz...

Recepta
LEK

Azelastyna jest silnym związkiem przeciwalergicznym o długotrwałym działaniu (t ½ ~ 20 h) i selektywnych właściwościach antagonistycznych wobec receptorów H1. Ponadto, dane z badań in vi...

Recepta
LEK

Sympatykomimetyk o działaniu zwężającym naczynia krwionośne i zmniejszającym przekrwienie błon śluzowych. Podanie leku do nozdrzy prowadzi do zmniejszenia obrzęku zmienionej zapalnie błony śluzowej no...

Recepta
LEK

Sympatykomimetyk. Zwęża naczynia krwionośne i zmniejsza przekrwienie błon śluzowych. Podanie preparatu zmniejsza przekrwienie zmienionej zapalnie błony śluzowej nosa i hamuje nadmierne wydzielanie, co...

Recepta
LEK

Lek obkurczający błonę śluzową nosa, do stosowania miejscowego. Oksymetazolina pobudza receptory α-adrenergiczne naczyń krwionośnych w błonie śluzowej, w wyniku tego obkurcza te naczynia i zmniejsza d...

Recepta
LEK

Preparat złożony o działaniu przeciwbólowym, przeciwgorączkowym, przeciwzapalnym, zmniejszającym ilość wydzieliny oraz obrzęk błony śluzowej nosa, udrożniającym przewody nosowe i zatoki przynosowe. Ib...

Recepta
LEK

Acetylocysteina jest pochodną cysteiny o działaniu sekretolitycznym i sekretomotorycznym. Rozszczepia wiązania disiarczkowe w łańcuchach mukopolisacharydowych i powoduje depolimeryzację łańcuchów DNA...

Recepta
LEK

Acetylocysteina jest pochodną cysteiny o działaniu sekretolitycznym i sekretomotorycznym. Rozszczepia wiązania disiarczkowe w łańcuchach mukopolisacharydowych i powoduje depolimeryzację łańcuchów DNA...

Recepta
LEK

Acetylocysteina jest pochodną cysteiny o działaniu sekretolitycznym i sekretomotorycznym. Rozszczepia wiązania disiarczkowe w łańcuchach mukopolisacharydowych i powoduje depolimeryzację łańcuchów DNA...

Recepta
LEK

Acetylocysteina jest pochodną cysteiny o działaniu sekretolitycznym i sekretomotorycznym. Rozszczepia wiązania disiarczkowe w łańcuchach mukopolisacharydowych i powoduje depolimeryzację łańcuchów DNA...

Recepta
LEK

Acetylocysteina jest pochodną aminokwasu cysteiny. Działa sekretolitycznie (upłynnia wydzielinę) i sekretomotorycznie (ułatwia odkrztuszanie wydzieliny z dróg oddechowych). Rozszczepia wiązania disiar...

Recepta
LEK

Acetylocysteina jest pochodną aminokwasu cysteiny. Działa sekretolitycznie i mukoregulacyjnie w obrębie dróg oddechowych. Rozszczepia wiązania disiarczkowe w łańcuchach mukopolisacharydowych i powoduj...

Recepta
LEK

Ludzki czynnik wzrostu kolonii granulocytów (G-CSF) - glikoproteina regulująca wytwarzanie i uwalnianie neutrofilów ze szpiku kostnego. Preparat zawiera rekombinowany, metionylowany ludzki czynnik wzr...

Recepta
LEK

Opioidowy lek przeciwbólowy. Oksykodon wykazuje powinowactwo do receptorów opioidowych kappa, mi i delta w mózgu i rdzeniu kręgowym. Nie wykazuje działania antagonistycznego. Działanie terapeutyczne p...

Recepta
LEK
Opakowania

Lek należy do grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny. Chinapryl ulega deestryfikacji do chinaprylatu (kwas dikarboksylowy pochodny chinaprylu, główny metabolit), który jest silnym inhibitorem konwe...

Recepta
LEK
Dostępny dla konsultacji:
Nadciśnienie

Lek należy do grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny. Chinapryl ulega deestryfikacji do chinaprylatu (kwas dikarboksylowy pochodny chinaprylu, główny metabolit), który jest silnym inhibitorem konwe...

Recepta
LEK
Dostępny dla konsultacji:
Nadciśnienie

Lek należy do grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny. Chinapryl ulega deestryfikacji do chinaprylatu (kwas dikarboksylowy pochodny chinaprylu, główny metabolit), który jest silnym inhibitorem konwe...

Recepta
LEK
Dostępny dla konsultacji:
Nadciśnienie

Lek należy do grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny. Chinapryl ulega deestryfikacji do chinaprylatu (kwas dikarboksylowy pochodny chinaprylu, główny metabolit), który jest silnym inhibitorem konwe...

Recepta
LEK
Dostępny dla konsultacji:
Nadciśnienie
Opakowania

Roztwór do hemofiltracji, hemodializy i hemodiafiltracji, nieaktywny farmakologicznie. Zawiera jony, które występują w stężeniach podobnych do ilości fizjologicznej w osoczu. Jako płyn substytucyjny,...

Recepta
LEK

Preparat złożony zawierający inhibitor konwertazy angiotensyny (ramipryl), wysoce selektywny β1-adrenolityk (bisoprolol). Bisoprolol jest β1-adrenolitykiem o dużej wybiórczości,...

Recepta
LEK
Dostępny dla konsultacji:
Nadciśnienie

Kardioselektywny lek β-adrenolityczny. Zmniejsza częstość akcji serca (zwłaszcza w czasie wysiłku) i obniża ciśnienie tętnicze krwi u pacjentów z nadciśnieniem. Działa także antyarytmicznie. Wykazuje...

Recepta
LEK
Dostępny dla konsultacji:
Nadciśnienie

Syntetyczna pochodna hydroksykumaryny działająca przeciwzakrzepowo, antagonista witaminy K. Zaburza reakcję γ-karboksylacji zależnych od wit. K czynników krzepnięcia: II (protrombiny), VII, IX i X ora...

Recepta
LEK

Zawarty w preparacie kwas salicylowy działa keratolitycznie, zmiękcza i rozpulchnia zrogowaciały naskórek, ułatwiając jego złuszczanie. Kwas mlekowy jest środkiem żrącym niszczącym zrogowaciałą warstw...

Recepta
LEK

Kwas acetylosalicylowy w dawkach kardiologicznych. Nieodwracalnie hamuje aktywność cyklooksygenazy, enzymu odpowiedzialnego za przemianę kwasu arachidonowego, a tym samym hamuje syntezę m.in. tromboks...

Recepta
LEK

Pochodna aminokwasu L-cysteiny. Dzięki właściwościom przeciwutleniającym, acetylocysteina jest stosowana jako alternatywny substrat glutationu, wspomagający obronę komórki przed działaniem szkodliwych...

Recepta
LEK

Lek mukolityczny. Acetylocysteina jest pochodną aminokwasu cysteiny. Działa sekretolitycznie i sekretomotorycznie w drogach oddechowych. Rozszczepia wiązania disiarczkowe w łańcuchach mukopolisacharyd...

Recepta
LEK

Lek przeciwwirusowy. Syntetyczny analog nukleozydu purynowego, który in vitro i in vivo hamuje namnażanie patogennych wirusów grupy herpes, takich jak: Herpes simplex (HSV)...

Recepta
LEK
Dostępny dla konsultacji:
Opryszczka

Lek przeciwwirusowy, działający głównie na wirusy opryszczki typu 1 i 2 (Herpes simplex) oraz słabiej na wirus ospy wietrznej i półpaśca (Varicella zoster). Nie wpływa na procesy metabol...

Recepta
LEK

Lek przeciwwirusowy o silnym działaniu na wirusa Herpex simplex (HSV) typu 1 i 2 in vitro oraz wirusa półpaśca. Po wniknięciu do komórek zakażonych wirusem opryszczki, acyklowir ulega fo...

Recepta
LEK

Preparat z grupy witamin B. Jest metabolizowany w organizmie do czynnej postaci - kwasu tetrahydrofoliowego, który uczestniczy m.in. w syntezie związków purynowych i pirymidynowych, syntezie DNA i RNA...

Recepta
LEK
Opakowania

Kwas foliowy pełni rolę koenzymu w procesie biosyntezy zasad purynowych i pirymidynowych, niezbędnych do syntezy DNA i RNA. W organizmie przekształcany jest do kwasu folinowego (FH4), właściwej substa...

Recepta
LEK


Wszelkie prawa zastrzeżone. PlusRecepta.pl